Arbetsområdet vid vajersågning

Arbetsområdet måste avskärmas för att ingen skall komma till skada vid vajersågning.

Säkerhet för fri vajer

Om vajern går av och då blir den fria änden livsfarlig. Observera att detta i så fall sker utan förvarning.

 • Gå därför aldrig fram för att titta i spåret
 • Följ alltid nedanstående säkerhetsföreskrifter och åtgärder.

Arbetsområdet

Det område som är farligt att vistas inom beror bland annat på vajerns fria längd, dvs hur lång den fria änden blir om vajern går av. Arbetsområdet sträcker sig till dubbla längden av fri vajer.

Arbetsområde – Väggsågning med vajer

A = Längsta fri längd av diamantvajer

Vajer1

Förklaringar till bilden:

A = Längsta fri längd av diamantvajer

 1. Farligt område
 2. Rekommenderad arbetsposition.
 3. Vajersåg.
 4. Drivaggregat.
 5. Vajerskydd.
 6. Om det är nödvändigt, använd u-balk eller något liknade för skydd.
 7. Vajerkoppling

Arbetsområde – Golvsågning med vajer

A = Längsta fri längd av diamantvajer

Vajer2

Förklaringar till bilden:

A = Längsta fri längd av diamantvajer

 1. Farligt område
 2. Rekommenderad arbetsposition.
 3. Vajersåg.
 4. Drivaggregat.
 5. Vajerskydd.
 6. Om det är nödvändigt, använd u-balk eller något liknade för skydd.
 7. Vajerkoppling

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor