Etikettarkiv: Byggarbetsplatsen

Håltagaren och arbetsmiljöplanen

Varje arbetsplats skall ha en arbetsmiljöplan

En arbetsmiljöplan ska innehålla:

 • De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen.
 • En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.
 • En beskrivning av arbetsmiljöåtgärder vid bland annat följande arbeten:
  • arbete med risk för fall,
  • schaktningsarbete med risk för ras,
  • arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen,
  • arbete i närheten av högspänningsledningar,
  • arbete som medför risk för drunkning,
  • arbete i brunnar och tunnlar,
  • arbete vid vilket sprängämnen används,
  • arbete med montering av tunga byggelement,
  • anslagstavla
   Bild: Byggipedia
  • arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik samt
  • rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen.

Fortsätt läsa Håltagaren och arbetsmiljöplanen

Underentreprenörens ansvar för arbetsmiljön

Arbetsmiljöplan (AMP)

Arbetsmiljöplan tas fram innan byggarbetsplatsen etableras.

Byggarbetsmiljösamordnaren ska se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och att efter hand genomföra de anpassningar av planen som kan behövas.

Läs mer: Arbetsmiljöplan (Håltagning.nu)

Riskbedömning – UE

Riskbedömningar är det centrala i arbetsmiljöarbetet. Genom att kartlägga alla risker som kan förekomma på en arbetsplats samt i anslutning till varje enskilt arbete kan relevanta åtgärder vidtas. Riskbedömningen bygger på erfarenhet men också på att försöka tänka ut i förväg vad som skulle kunna inträffa.

Fortsätt läsa Underentreprenörens ansvar för arbetsmiljön