Elsäkerhet

Exempel på elsäkerhetsåtgärder (Hilti):

Elsäkerhet - hilti

 

OBS! Säkerhetsåtgärderna i ovastående exempel gäller generellt även om texten är tagen från en manual för  vajersågning med hydraulaggregat.

Copyright © BFB 2020
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor