Skyddsåtgärder på arbetsplatsen

På varje byggarbetsplats skall skyddsutrustning finnas för att undvika olyckor. Exempel på skydd som brukar vara håltagarens skyldighet att sätta upp i samband med håltagning:

  • Fallskydd, t ex övertäckning eller särskilda räcken runt hål som tagit upp.
  • Skydd mot ras, t ex genom stämpning och kilning av block som skall sågas ut.
  • Avgränsningar av arbetsområdet för att hindra och varna andra från att beträda det riskområdet kopplat till håltagningsarbetet.
  • Dammbegränsning

Arbetsområdet och avspärrningar

Arbetsområdet skall avskärmas från andra pågående arbeten och inga obehöriga får vistas där det finns risk för fallande block.

Om damm inte kan begränsas helt vid källan bör inplastning av området göras.

Säkerhetsstämpning och avväxling

Stabilisering genom säkerhetsstämpning och avväxling som görs får tas bort först sedan hållfastheten i resten av byggnaden återställts efter håltagningsarbetet.

Vid ombyggnader måste dessa provisoriska avväxlingar finnas kvar tills de nya väggarna byggts eller permanenta avväxlingsbalkar monterats upp.

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor