Etikettarkiv: Farliga ämnen

Hälso- och miljöfarliga ämnen i byggnader

Det finns flera olika ämnen i framförallt äldre hus som är klassade som hälsofarliga eller miljöfarliga. Några av dessa ämnen kan förekomma bundna i material som bearbetas vid håltagning.

En del mycket giftiga ämnen kan vara ofarliga både för människor och miljö så länge de finns kvar i byggnadsmaterialen. Det är då först när materialen rivs eller bearbetas som dessa farliga ämnen frigörs och kan skada människor och miljö.

Fortsätt läsa Hälso- och miljöfarliga ämnen i byggnader

Hantering av dammfilter

Stoftavskiljare S26 med luftopulsrensing av filter. Kapacitet: 400 m3/h
Stoftavskiljare S26 med luftpulsrensing av filter. Kapacitet: 400 m3/h. (Pullman Ermator)

För att uppnå bästa möjliga effekt och arbetsmiljö vid håltagning, rivning och sanering gäller det att använda rätt utrustning.

Det är inte bara valet av luftrenare och stoftavskiljare som avgör. För att utrustningen skall fungera effektivt och hålla länge krävs rätt filter.

Livslängd på filtren beror på vad maskinerna används till, hur ofta och hur filterbyten respektive filterrengöringen sköts.

Utrustning och filter måste underhållas, rengöras och bytas enligt leverantörens anvisningar.

Det är inte bara maskinens och filtrens livslängd som är viktig. Anledning till att luftreningsaggregaten används är ju för att skydda arbetare och omgivning mot det hälsofarliga damm som förekommer på arbetsplatsen.

Underlagen till denna artikel har tagits fram av Pullman Ermator.

Krav på filter- HEPA 13

Arbetsmiljöverkets krav på filter för asbestsanering är att filter HEPA13  (H13). Utöver det damm som är synligt för blotta ögat klarar stoftavskiljare och luftrenare som är utrustade med HEPA13-filter damm som innehåller både: asbest, mineralull, fibrer, sot, kristallin kiseldioxid (kvarts), granit, gnejs, mikrobiologiska ämnen och mögelsporer.
Fortsätt läsa Hantering av dammfilter