Avgränsa riskområdet

Om håltagningsarbetet skall utföras på en plats där människor passerar måste avspärrningar sättas upp.

Viktigt att även spärra av baksida  av väggen eller under valvet så inte människor eller material kommer till skada.

Sätt upp varningsskyltar där operatören inte har uppsikt och själv kan varna förbipasserande.

Riskområdets omfattning beror på:
  • hur stort område arbetet kräver
  • hur stor maskinens eller verktygets riskarea är
  • hur stora block som sågas eller borras och hur de riskerar att falla.

Riskområdet är olika vid sågning med respektive vajer samt vid sågning i golv eller vägg. Hur riskområdet för olika metoder bestäms framgår av länkarna nedan. Riskområdet är samma som  håltagarens arbetsområde:

Meddela beställaren arbetsområdets omfattning och gränser så kan övriga arbeten planeras utan risk för krockar.

Förhindra spridning av damm

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor