Hantering av vajer

Inför och under sågning är det viktigt att hantera vajern på korrekt sätt. Då blir arbetet effektivare och säkrare samt vajern håller bättre.

Råd kring hantering, montering och körning av vajer:

 • Tvinna vajern i riktning mot vänster, för att säkerställa jämn och rund slitning
 • Byt mängden tvinningar vid nya skärningar för att säkerställer en jämn slitning (detta skiftar nämligen pärlornas positioner)
 • Vid skarvning (ihopkoppling) av vajer får kopplingen inte är för lång.
 • Undvik vajerlängd kortare än 7 m som orsakar ojämn slitning
 • Vässa sintrad vajer före användning bryt materialets kanter innan skärningsarbetet startar – för att undvika fastkörning och skada på vajern och maskinen
 • Säkerställ rätt vattentillförsel till hela skärningsområdet starta skärning utan last för att undvika fastkörning av vajern – om det är möjligt med lågt varvtal
 • Säkerställ stabil montering på maskinen och vajerrullarna
 • Kontrollera körriktning (pil) eller konisk form på pärlorna.

Vaj1

Tvinna vajern så här:

 • mot gängriktningen (vänstergängad ) – då  lossar åtdragningen
 • mot skärningsriktningen – medför  stabilisering av vajern.

Verktyg för kapning av vajer

Verktyg1

Verktygen på bilden – från vänster till höger:
 1. Vajersax (rekommenderas ej)
 2. Handpress
 3. Vinkelslip (rekommenderas)
Verktyg4 kap

Övre bilden: Vajer kapad med vajersax.
Nedre bilder: Vajer kapad med vinkelslip med kapskiva.
Verktyg3 kap

Foga ihop och montera vajern så här:

 • ogalvad vajer tvinna 1 gång per 1m vajer
 • endast galvaniserade tvinna vajrar 0,5 gånger per 1m vajer
 • lägg till 6 tvinningar (för gänglängden)

Mätning och åtgärd vid slitning av pärlorna

Kontrollera slitningen på pärlorna efter varje skärning

Mätning av koniska och ovala former på pärlorna

Mätning slitage

Åtgärder vid förslitning

Vid jämn slitning:

 • Ändra antalet tvinningar + eller – 30%, t.ex. 10 m vajer 10 => 13 => 17 => 22 => 29 => 22 => 17 osv.
 • max. 3 gånger per 1m vajer

Vid ojämn slitning:

 • Ändra antalet tvinningar drastiskt, t.ex. 1 => 4 eller mer per 1m!
Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor