Om diamant

Diamantverktygen för håltagning i hårda material har utvecklats tack vare diamantens styrka och hårdhet.

Diamant är världens hårdaste material. Diamant är t ex 10 ggr hårdare (kN/mm2) än kvarts.
Hårdhetsskala Diamant
Bild: Tyrolit
Diamantens kvalitet beror bl a av:
  • kornens form
  • storlek och grovhet
  • hårdhet
  • förekomst av sprickor

Artiklar och fördjupning:

Länkar:

Diamant (Wikipedia)
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone
Copyright © BFB 2019
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt av skolor och elever under utbildning. Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor