Om diamant

Diamantverktygen för håltagning i hårda material har utvecklats tack vare diamantens styrka och hårdhet.

Diamant är världens hårdaste material. Diamant är t ex 10 ggr hårdare (kN/mm2) än kvarts.
Hårdhetsskala Diamant
Bild: Tyrolit
Diamantens kvalitet beror bl a av:
  • kornens form
  • storlek och grovhet
  • hårdhet
  • förekomst av sprickor

Artiklar och fördjupning:

Länkar:

Diamant (Wikipedia)
Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor