Säkerhet vid vajersågning

Allmän säkerhetsinformation - HiltiSärskilda risker

Vid vajersågning gäller samma säkerhetsföreskrifter och åtgärder som vid övrig bygg- respektive håltagningsverksamhet. Hantering av utsågade block samt handhavande av maskiner och verktyg är en risk oavsett metod.

En särskild risk vid vajersågning är en vajer som går av och slungas ut:

 • En spänd vajer som går av och slungas utåt under sågning har en enorm kraft och utgör en livsfara för den som blir träffad
 • Vajerns fria ände kan även slå sönder intilliggande konstruktioner såsom bärande väggar vilket medför att tak och bjälklag kan rasa in.

Skydd mot fri vajer

Genom att använda någon form av vajerskydd som monteras så nära vajerns som möjligt kan skador förhindras.

Allvarliga skador vi ev vajerbrott kan förebyggas genom att:

  • särskilda vajerskydd som monteras på baksidan av sågningen och enligt leverantörens anvisningar
  • U-formad balk monteras underifrån med hjälp av stämp längs sågsnittet i ett bjälklag.
  • Byggskivor som lutas mot vägg och skärmar av vajern kan ta upp en del av kraften om den skulle gå av.

 

Oavsett vad som monteras eller ställs i vägen vajern så att den inte kan slungas med full kraft så bör det var något relativt stort, fast och tungt samt fastsatt eller säkrat så att det verkligen bromsar upp och inte slungas iväg av vajerns kraft. Ju närmre vajern skyddet finns desto bättre. Fast monterade skydd är säkrast. Det bör heller inte vara material som är för tunt eller sprött så att vajern går igenom.

Exempel på åtgärder mot fri vajer

Vajer3

Förklaringar:

 1. U-profil
 2. H-profil
 3. Träkonstruktion som skydd
 4. Typ plywood som skydd

Handhavande och rutiner under sågning

På grund av risken för vajerbrott, som alltid sker utan förvarning, får ingen människa vistas inom riskområdet så länge sågen är igång.

 • Inte ens den som kör maskinen och utför själva sågningen får gå fram för att t ex kontrollera sågningen eller spåret.
 • Innan arbetsområdet beträds måste sågen stoppas.

Inte ens användning av vajerskydd kan garantera att helt stoppa en vajer som plötsligt går av. Vajern kan fortfarande slungas ut med tillräcklig kraft för att allvarligt skada den eller det som träffas.

Avgränsning av riskområde

Arbetsområdet eller riskområdet är det område som är farligt att vistas inom beror vid vajersågning även på vajerns fria längd, dvs hur lång den fria änden blir om vajern går av. För att ha säkerhetsmarginal rekommenderas att arbetsområdet avgränsas med ett avstånd på minst dubbla längden av fri vajer. 

Säkerhetszonen för vajersågning beror alltså på hur utrustning monterats, hur stort snitt som skall sågas och vilken byggdel som skall sågas. Ingen får vistas inom maskinens riskområde under pågående arbete. Detta gäller även operatören.

Exempel på beräkning av fri vajer och riskområdets gränser följer:

Arbetsområde – vajersågning vägg

AO Vajer vägg

AO vajer vägg2

Arbetsområde – vajersågning golv
AO vajer golv

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor