Infästningar

Fastsättningar av maskiner

Det är mycket viktigt att maskinen är fast förankrad så den inte kan lossna av maskinens vibrationer.

Infästningsmetoderna som beskrivs här är exempel som gäller några av de vanligaste maskinerna och de materialslag som anges.

Detta är viktigt:

  • Följ alltid maskinfabrikanternas anvisningar för infästning och arbetsutförande.
  • Kolla efter en stunds körning med maskinen att allt fortfarande sitter fast ordentligt.

Lika viktigt som att läsa fabrikantens montageanvisningar är det att säkert veta vilket material utrustningen skall monteras på!

Infästning i betong

För infästning i betong användes i huvudsak slagankare (slagexpander) med dimension M12.

Beteckningen M12 anger att den invändiga gängan är 12mm i diameter. För  M12 är ytterdiametern/borrdiameter 15 eller 16 mm.

Vid montering av slagexpander är det viktigt att borra med rätt borrdiameter och tillräckligt djup så att hela slagankaret hamnar minst 4 mm under betongytan. Detta för att:

  • efterlagning skall kunna göras och
  • hålet skall kunna göras rent från betongdamm

Det behövs också ett dorn med rätt diameter och att expandern slås fast ordentligt.

Infästning av utrustningen är extremt viktig för att erhålla största möjliga hållfasthet vid monteringen och stabilitet under arbetets gång.

Infästning i tegel

För infästning i tegel går det inte att använda slagankare. Det finns risk att teglet spricker. Det absolut bästa sättet att fästa maskiner i tegel med är genomgående bult minst M12.  Borrdiameter minst 13 mm.

  • Vid väggsågning skall alltid den översta fästpunkten vara genomgående bult.
  • Alternativ till detta är gummiexpander typ Hilti M12 Borrdiameter 24 mm.

Fastsättningar av borrstativ, sågskenor, vajersågar

Vid fastsättning i betong med expander användes i regel snabbgängsbult M 12 eller sexkant bult M 12.

Vid fastsättning i tegel med gummiexpander användes sexkant bult M 12. Utan gummiexpander gängstång M12.

Se exempel

Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor