Vajersågning – så här fungerar det

Vajersågning kan utföras på många olika sätt, med såväl raka som cirkulära snitt. Sågning med diamantvajer är en kraftfull håltagningsmetod som kan anpassas till flera olika förutsättningar.

Ex HibInfo

Vajersågning kräver god kunskap om montage och handhavande av utrustning. Säkerhet vid körning med vajersåg är mycket viktig. För en effektiv och jämn skärning krävs kunskap kring hantering av diamantvajern.

I filmklippen nedan demonstreras principerna för vajersågning:
  • Det finns en sekvens i första filmen som tydligt visar diamantvajerns konstruktion samt hur den kopplas ihop i ändarna
  • Den andra filmen visar exempel på hur cirkulär vajersågning utförs med en särskild rundhålssåg.
  • Filmerna är exempel men principen är samma för olika maskiner och tillverkare även om utrustning och tillbehör kan ha lite olika utseende.