Underhåll av luftfilter

Viss håltagningsutrustning är försett med inbyggt filter för rening av luften genom uppsamling av damm vid källan. Även separat punktutsug är försedda med filter som måste underhållas eller bytas vid behov.

Det är enkelt att byta eller rengöra filter men viktigt att följa vissa riktlinjer.

Underhåll av filter viktigt för effektivitet och funktion

Utrustning som är försedd med filter, för rening och uppsamling av damm från håltagning, måste underhållas eller bytas vid behov för att luftreningen skall fungera effektivt.

Ju mer smuts som fastnat i reningsfiltret desto sämre sugeffekt och rening av luften och desto mer skadligt damm med t ex kvarts, sprids till omgivningen.

Både håltagaren själv och andra personer, t ex kvarboende hyresgäster eller andra yrkeskategorier på arbetsplatsen, riskerar då att exponeras för skadliga dammpartiklar om utrustningen inte fungerar.

Viktigt:

  • Följ alltid tillverkarens anvisningar för demontering av filter.
  • Filtret kan med fördel rengöras med dammsugare som i sin tur är försedd med motsvarande HEPA-filter.
  • Filtret får inte rengöras med vatten, t ex högtryckstvätt, eftersom fibrerna i filtret då kan förstöras och filtrets funktion försämras.
  • Vid byte av luftfilter och andra maskintillbehör bör tillverkarens egna tillbehör användas. I annat fall är risken att maskinens garantier upphör att gälla.

HEPA 13 effektivt mot kvartsdamm

HEPA 13 filter är den typ av filter som rekommenderas och ibland även föreskrivs vid exponering för kvartsdamm.

 

Instruktionsfilm – exempel

Observera att följande film är ett exempel på skötsel av filter för en specifik modell av klingsåg. Det är viktigt att alltid följa de instruktioner som gäller den maskintyp som används!