Smått & gott

Arbete med vibrerande maskiner

Då arbete med vibrerande handhållna maskiner inte kan undvikas så bör man förutom vibrationerna också tänka på den ergonomiska helheten.

Sträva efter:

  • lägsta möjliga vibrationsnivåer.
  • effektiva verktug.
  • stativ framför direkt handhållet.
  • korta arbetspass och täta pauser.
  • arbetsrotation.

Upptag av större ”hål”

På bilden nedan ser man ett hål av större storlek som är ”sömborrat” – istället för att välja att såga med en vajersåg med rundhålsutrustning.

Ibland är det ej möjligt att utföra denna typ med vajersåg pga. platsbrist eller rena miljöskäl med tanke på vattentillströmningen.

Som synes gick det ypperligt och nu återstår bara lite ”finputsning”. Denna håltagning gjordes av Specialhåltagning i Göteborg.

hib2006-2 borr

 (Hib-info 2006-2)