Om torr bearbetning

Torr metod är lämpligt vid bearbetning:

 • av lecablock
 • av lättbetong
 • av betonghålsten
 • av mindre djup i massivt tegel eller betong.
 • i bostäder och andra byggnader som tagits i bruk.

Fördelen med torr bearbetning är:

 • att slippa hantera kylvatten och slam
 • risken för fuktskador undviks.

ForWeb_Only_Gubbe copy
Bild: Henrik Tomenius

Nackdelarna med torr bearbetning kan vara:

 • att mängden damm och risken för spridning av damm ökar.
 • ökad risk för exponering av kvartsdamm

Viktiga förutsättningar vid torr bearbetning:

 • Kylning vid torr bearbetning kan ske med tryckluft..
 • Verktyg med segment som är konstruerade för torr bearbetning används.
 • Dammbegränsande åtgärder behöver utföras, t ex punktutsug, dammleka, luftrenare, jonisering och vid behov även avskärmning av arbetsområdet inklusive åtgärder för att skapa undertryck.
 • Andingsmask med HEPA filter 13 mot kvarstdamm.

Dammleka Jerneviken

Länkar

Artiklar om damm (Håltagning.nu)