Den internationella håltagningsmarknaden

Vartannat år presenterar de nationella branschföreningarna inom håltagning sina marknadsstatisk till den internationella organisationen IACDS.

Marknadsdata kan användas för att kartlägga trender, göra prognoser land för land eller region för region.

Insamling av marknadsrelaterad statistik

En samordnad insamling av marknadsdata från flera länder kan ge indikationer på utveckling och trender inom håltagningsindustrin över hela världen.

Vid IACDS möte i september 2013 åtog den Schweiziska medlemsorganisationen att föreslå och ge exmepel på:

 • hur insamling av marknadsstatisk bör utföras,
 • vilka data skall samlas in och hur kan detta göras.

Några punkter ur det schweiziska förslaget:

 • För att insamlad data skall kunna ställas samman och jämföras bör IACD specificera hur insamling av data skall ske.
 • Exempel på data att samla in:
 • Antal håltagningsentreprenörer och leverantörsföretag samt antal anställda i dessa
 • Företagens sammanlagda omsättning och marknadsandelar inom olika segment, regioner samt produktmässigt enligt följande:
   • borrar
   • sågklingor
   • vajrar
   • borr och sågmaskiner
   • golvsågar
   • rivningsrobotar

Data föreslås samlas in via olika organisationers statistik samt via intervjuer med leverantörsföretagen.

Läs mer:  Market key indicators (IACDS)