BFBs roll internationellt

Artikel uppdaerad 2019-03-09

Logga IACDSBFB representera den svenska håltagningsindustrin internationellt genom sitt medlemskap och aktiva engagemang inom organisationen  IACDS.

BFB är medlemmar i IACDS styrelse och hade tidiagre även ordförandeskapet.

International Association of Concrete Drillers and Sawers

IACDS – International Association of Concrete Drillers and Sawers- är en internationell sammanslutning av nationella branschorganisation inom betong- och håltagningsindustrin.

  • Inom IACDS diskuteras bland annat kompetensfrågor, säkerhet, verktyg och metoder.
  • Erfarenhetsutbyte mellan de olika medlemsländerna och samordning kring viktiga utvecklingsfrågor är en viktig del i verksamheten.

Stort fokus ligger på IACDS möjlighet att påverka och ställa krav på den tekniska utvecklingen som sker via de världsledande maskinleverantörerna.

Länkar

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone