BFBs roll internationellt

Artikel uppdaerad 2019-03-09

Logga IACDSBFB representera den svenska håltagningsindustrin internationellt genom sitt medlemskap och aktiva engagemang inom organisationen  IACDS.

BFB är medlemmar i IACDS styrelse och hade tidiagre även ordförandeskapet.

International Association of Concrete Drillers and Sawers

IACDS – International Association of Concrete Drillers and Sawers- är en internationell sammanslutning av nationella branschorganisation inom betong- och håltagningsindustrin.

  • Inom IACDS diskuteras bland annat kompetensfrågor, säkerhet, verktyg och metoder.
  • Erfarenhetsutbyte mellan de olika medlemsländerna och samordning kring viktiga utvecklingsfrågor är en viktig del i verksamheten.

Stort fokus ligger på IACDS möjlighet att påverka och ställa krav på den tekniska utvecklingen som sker via de världsledande maskinleverantörerna.

Länkar