Demcon 2016

Fotograf/reporter:Arne Holgersson
Arne Holgersson
SE Holgar Consulting

Håltagnings- och rivningsbranschens främsta leverantörer var på plats som utställare vid årets Demconmässa den 29-30 september i Upplands Väsby.

Det blev två dagar med trevliga människor och givande möten mellan branschens aktörer, kunder och leverantörer.

Flera av håltagning.nu´s samarbetspartners var närvarande och visade upp såväl beprövad teknik som nyheter och utvecklade produktlösningar.

Exempel på smarta produktlösningar och innovationer:
  • Slurryboxen som på plats renar slammet efter kylning vid håltagning
  • Verktyg och maskiner med förbättrade ergonomiska förutsättningar
  • Maskiner och utrustning utvecklade för mindre arbeten och arbeten i trånga utrymmen
  • Kedjesågen som kan ta upp snitt utan att översågning behövs.

Bildspelet  visar ett axplock av utbudet på Demcon 2016:

Jerneviken
Jernevikens monter
Jerneviken
Jernevikens Slurrybox gjorde ett gott arbete med att rena slamvatten till rent vatten som sen kunde gå direkt ut i avloppet.
Midhage
Midhages monter
Midhage
Midhages lilla stora nyhet - en golvslip för mindre jobb
Hilti
Hiltis välbesökta utomhusmonter
Hilti
Hiilti tilldelades årets Svenska demoleringspris avseende säkerhet & arbetsmiljö med motiveringen: "För sin målmedvetna strävan att alltid verka för sin personal och sina kunders bästa."
HTC
HTC visade upp sin helt nya golvslipserie Duratiq
HTC
Duratiq är en kompakt golvsliputrusting som utvecklats med fokus på bl a användravänlighet och ergonomi
HTC
Manöverpanel - Duratiq golvslipserie
Husqvarna
Husqvarnas monter
Husqvarna
Husqvarna stora nyhet kedjesågar som monteras på räls för väggsågning och används för att undvika översågning i snitt.
SDC
SDC har troligen det störta sortiment av Weka produkter.
SDC
SDC har tagit upp tillverkning av den populära Savisågen
Pullman Ermator
Pullman Ermators monter
Pullman Ermator
Håltagarens bästa vän och följeslagare visas här tillsammans med de större dammsugaraggregaten från Pullman Ermator
Brokk
Brokk AB fyller 40 år och bjöd alla på mässan på tårta.
Brokk
Brooks 110 nyhet - en liten broder till de stora maskinerna.

Det Svenska Demoleringspriset

Svenska Demoleringspriset kan kanske ses som ett nobelpris för håltagnings- och rivningsbranschen. Det delades friskt ut till företag och personer som utmärkt sig genom goda exempel, spektakulära projekt och/eller för att på annat föredömligt sätt bidragit till branschen.

Länkar

Galleribilder – Demcon
Det Svenska Demoleringsprisets vinnare 2016
Demcon.se