Buller vid håltagning

Buller som alstras vid borrning och sågning medför skadligt höga ljudnivåer för både håltagare och nära omgivning. Ständig exponering för ljud/oljud/buller kan också höja stressnivån för den som utsätts.

öratÄven relativt låga ljudnivåer kan påverka hörsel för den som ständigt vistas i en sådan ljudmiljön.

IACDS om buller

Inom IACDS pågår ett internationellt utvecklingsarbete samt informations- och erfarenhetsutbyte mellan nationella branschorganisationer inom håltagning.

Vid IACDS senaste möte i april 2014 presenterade Tyskland en broschyr med fakta om buller bl a:

  • hur örat och hörselgångarna anammar ljuden och reagerar på dessa
  • vilka ljudnivåer som anses skadliga för människor
  • normala ljudnivåer från olika former av verksamhet och aktiviteter
  • specifika ljudmätningar för håltagning med olika typer av utrustning
  • rekommendationer kring hörselskydd

Ljudnivåer och referenser

HörselkåpaHjälmVid ljudnivåer på 85 dB(A) och däröver skall hörselskydd användas. Denna ljudnivå motsvara buller från tunga jordförflyttande maskiner i arbete.

Krossning av betong med hydraulik samt rivning med grävmaskin (förarhytt) hamnar strax under gränsvärdet i en studie som genomförts.

Alla moment kräver hörselskydd

Enligt studien kring buller vid vanlig håltagning, som presenteras i foldern, är det i princip bara montering av håltagningsutrustningen Hörselkåpasom i vissa fall understiger gränsvärdet 85 dB(A).

Det är alltså enbart vissa förberedande moment där ingen hantering eller körning av utrustning pågår som ligger under gränsvärdet.

Hörselskydd bör därför vara standardutrustning vid håltagning.

Några exempel:

  • Medelvärdet för montage av borr- eller sågutrustning hamnar på 85 dB(A) enligt undersökningen.
  • Det finns moment i samband med håltagning som – beroende på hur de utförs – kan alstra lika mycket eller mer buller än håltagningen i sig, t ex vattenutsug och tömning av kärnborr.

Rekommendationer kring hörselskydd

För håltagningsjobb rekommenderas i foldern från Tyskland följande:

  • Hörselkåpor med bullerreducering på 70-80 dB(A) bör användas.
  • Billiga hörselkåpor av låg kvalitet bör undvikas eftersom många av dessa inte uppfyller kraven ljudreduktion.
  • I vissa fall kan öronpluggar fungera som alternativ(se folder: Noise!)

Läs mer: Noise! Ignoring does not help! (IACDS)

Öronplugg

 

Länkar