Vad är styrd borrning?

Styrd borrning har använts frekvent när man har installerat bl a. bredband. Specialutrustning krävs för sådan horisontell långhålsborrning.

Tillvägagångsätt

Platsen där installationen skall göras genomsöks och den befintliga installationen markeras. Därefter ställs maskinen på plats och man inleder med att göra en pilotborrning genom att trycka och rotera borrstången genom marken samtidigt som man tillför borrvätska.

  • Styrning sker då rotationen stoppas och man bara trycker.
  • Styrskeden längst fram på borrhuvudet gör att det är möjligt och byta riktning på borrningen.

Under hela borrningen får man information om styrskedens läge samt borrhuvudets djup, position och lutning från en radiosond.

Då pilotborrningen är utförd på den aktuella sträckningen går man upp till ytan och tar bort borrhuvudet.

På borrstången monteras en upprymmare som har funktionen att utvidga pilothålet så att installationen får plats. Den dras då tillbaks under rotation och bakom dras det som skall installeras.

Då hela upprymningen är klar ligger hela installationen på plats och är omgiven av en blandning av borrvätska samt markmaterial som torkar till fast materia.

Artikelförfattare: Patrik Sjögren (HiB-Info 2003-2)
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone