Vad är det vi lämnar till vår kund?

Beroende på vem man pratar med så får man olika besked om vad det är man lämnar sin kund när han gjort en prisförfrågan.

Om det är regionalt avgörande eller generationsberoende om man väljer att kalla det för anbud eller offert är svår att säga. Dock är detta av mindre betydelse då anbud är detsamma som offert.

Något som är av vikt att komma ihåg är skillnaden mellan muntligt och skriftligt anbud.

Vad som egentligen gäller framgår i nedanstående förklaring av anbud respektive offert.

Anbud

Erbjudande om avtal riktat till en eller flera tilltänkta anbudstagare. Om anbudet antas, accepteras, uppkommer vanligen avtal utan ytterligare formaliteter.

Ett skriftligt anbud är, om inget annat sägs, bindande för anbudsgivaren under acceptfrisen och kan därför inte återkallas, sedan det kommit fram till adressaten och denne tagit del av anbudet. Detta gäller inte muntligt anbud, som kan återkallas om anbudsgivaren inte lämnat anstånd med svaret.

Offert

Tyska ”offert”, italienska ”offerta”, latinska ”o’ffero”. Detsamma som anbud!

Patrik Sjögren (HiB-info 2005-3)