Torr eller våt bearbetning

Vid all bearbetning uppstår värme detta gäller likväl vid bearbetning av betong och stenmaterial som stål och trä.

Det finns olika kylmetoder: vatten, tryckluft, vakuumsugning. Det vanligast förekommande i håltagningsbranschen är våtbearbetning och kylning med vatten.

Våtberabetning väggsåg tyrolit
Bild: Tyrolit

Varför behövs kylning?

Några förklaringar till varför det behövs kylning vid bearbetning med diamantverktyg i betong och stenmaterial:

 • Diamanter är känsliga temperaturer över c:a 800 grader, risken är att de förkolnar.
 • Klingor och borr med lödda segment kan släpper sina segment vid denna temperatur.

Torr bearbetning – allmänt

Torr bearbetning lämpar sig i material som lecablock, lättbetong, betonghålsten samt vid mindre djup i massivt tegel eller betong.

Fördelen med torr bearbetning är att slippa hantera vatten och slam samt risken för fuktskador. Nackdelarna är bl a att mängden damm och spridning av damm ökar.

Kylning vid torr bearbetning kan ske med luft.

 • Verktyg med segment som är konstruerade för torr bearbetning används
 • Dammbegränsande åtgärder bl a punktutsug, luftrenare
 • Personlig skyddsutrustnig – andningsmask

Våt bearbetning – allmänt

Korrekt vattentillförsel gör att segmenten hålls skarpa ger en snabb borrning och en god ekonomi.

Kylning med vatten

 • För mycket vatten: segmenterna glasar och skär dåligt (måste skärpas)
 • Lagom vatten: sluring kommer ur snittet du har bra skäregenskaper.
 • För lite vatten: Du ser inget vatten komma ur snittet och det börjar ryka.

Om det börjar ryka och damma:

 1. Sluta såga/borra
 2. Kontrollera vad som är fel.

Du kan fördärva klingbladet om det blir för varmt (spänningen i stålbladet försvinner.)

Borrning

Våt bearbetning 

Vid borrning kommer vattnet via borrspindeln i maskinen in i borret på insidan och passerar genom släppningen vid segmenten ut och upp på utsidan av borret.

Det är viktigt att kolla på vattnet som kommer ut. Är det helt klart använder du för mycket vatten.

 • Blir borret varmt och det inte kommer ut något vatten, använder du för lite vatten eller har du för dåliga vattenspår i borret.
 • Den rätta vattentillförselen är när det kommer upp vatten blandat med betong (borrkax) ur hålet. Då  är vattentillförseln ok.

Torrborrning

Du kan borra torrt i lekablock, betonghålsten, tegel, betong vid små djup (eldoser mm.) Men du måste då använda borrar som är konstruerade för detta ändamål.

Det finns speciella svirvlar( dammlekor) som sätt mellan borret och borrspindeln som gör att du kan koppla till en dammsugare och får luften att passera avigt. Ner genom hålet och in i dammsugaren.

Dammleka Jerneviken
Bild: Jerneviken

Det finns även specialborr som är gjorda för torrborrning med speciella segment. Du måste då använda luft som kylmedel.

Sågning

Den vanligaste bearbetning en av betong och sten framförallt när det är grova konstruktioner är genom våtsågning.

Moderna väggsågar och golvsågar har vattenkylning via sågspindeln. Vattnet går in i centrum av spindeln och ut via uttag i klingflänsen direkt ner i sågsnittet. Du får då kylningen där den bäst behövs.

Vajersågning och äldre sågar som inte har kylning i centrum:
 • Viktigt att kylningen kommer, där den behövs i snittet. Det gäller att du placera vattenmunstycket så att vattnet kommer ner i snittet och inte mot klingan.
 • Vid vajersågning behövs flera munstycken så att kylningen blir tillfredställande längs hela snittet.

Torrsågning

Denna metod användes mest vid kapning av tegel, lekablock, gatsten, takpannor, grant, mm klingstorlekar 100 mm- c:a 500mm Maskiner som mest användes är vinkelslipar och motorkapar.

Problemer är dammbildning. Det behövs kraftiga dammsugare och munskydd. När du sågar får du inte mata på så hårt och låta klingan kylas av  genom att du låter den snurra tomt utanför snittet.

Speciella klingor användes med svetsade segment,  speciella bindningar och speciella stålblad, för att fungera med denna metod.

(Artikelförfattare: Arne Holgersson)