Hantering av dammfilter

Stoftavskiljare S26 med luftopulsrensing av filter. Kapacitet: 400 m3/h
Stoftavskiljare S26 med luftpulsrensing av filter. Kapacitet: 400 m3/h. (Pullman Ermator)

För att uppnå bästa möjliga effekt och arbetsmiljö vid håltagning, rivning och sanering gäller det att använda rätt utrustning.

Det är inte bara valet av luftrenare och stoftavskiljare som avgör. För att utrustningen skall fungera effektivt och hålla länge krävs rätt filter.

Livslängd på filtren beror på vad maskinerna används till, hur ofta och hur filterbyten respektive filterrengöringen sköts.

Utrustning och filter måste underhållas, rengöras och bytas enligt leverantörens anvisningar.

Det är inte bara maskinens och filtrens livslängd som är viktig. Anledning till att luftreningsaggregaten används är ju för att skydda arbetare och omgivning mot det hälsofarliga damm som förekommer på arbetsplatsen.

Underlagen till denna artikel har tagits fram av Pullman Ermator.

Krav på filter- HEPA 13

Arbetsmiljöverkets krav på filter för asbestsanering är att filter HEPA13  (H13). Utöver det damm som är synligt för blotta ögat klarar stoftavskiljare och luftrenare som är utrustade med HEPA13-filter damm som innehåller både: asbest, mineralull, fibrer, sot, kristallin kiseldioxid (kvarts), granit, gnejs, mikrobiologiska ämnen och mögelsporer.

Filter och reningsgrad

H13-filter är klassade enligt EN1822. Det inneböär att de har en filtreringsgrad av >99,95 % med ett MPPS-värde (partikelstorlek) på ner till  0,14-0,16 micrometer.

– Det vi tyvärr sett ute på arbetsplatserna är att en del använder maskiner som endast har M-klassade filter. De filtren räcker inte till för att kunna ta de allra farligaste partiklarna och överensstämmer inte med Arbetsmiljöverkets krav för asbestsanering. (Pullman Ermator)

HEPA 13 krävs för att förhindra spridning och inandning av sådant damm som är farligt för hälsan och kan orsaka KOL, cancer, asbestos, ge försämrad lungfunktion, hjärtinfarkt, allergier och silikos.

M-filter räcker inte till för de små farliga partiklarna och använder man maskiner med sådana filter riskerar man att exponeras för hälsofarligt damm och få ner det i sina lungor.

Användning av föravskiljare

Om det genereras stora mängder damm rekommenderas att komplettera stoftavskiljaren med en föravskiljare.

Föravskiljaren tar hand om ca 80-90 % av dammet. Med en föravskiljare förlängs dessutom livslängden på filtren. Det krävs inte lika täta driftstopp för påsbyte och filterrensning och sugkapaciteten bibehålls under en längre tid.

Keramiskt gasfilter vid PCB-sanering

Stoftavskiljare S36 med inbyggd luftpulsrensning. Kapacitet: 600 m3/h. (Pullman Ermator)
Stoftavskiljare S36 med inbyggd luftpulsrensning. Kapacitet: 600 m3/h. (Pullman Ermator)

När det kommer till PCB-sanering så finns det speciella regler som måste följas.

Vi bearbetning av material som innehåller PCB uppstår friktion som gör att PCB-gaser frigörs.

  • PCB- gaserna som frigörs vid bearbetning är hälsofarliga. Det räcker inte att använda en stoftavskiljare med H13-filter vid PCB-sanering.
  • Det krävs också ett keramiskt gasfilter som kan ta hand om PCB-gaserna.

Vid PCB-sanering inomhus är det dessutom krav på att maskinen ska ha ett luftflöde på minst 600 m³/h. Det går då inte att använda vilken stoftavskiljare som helst.

Skötsel av luftfilter

Ju bättre rutiner för skötsel, rengöring och byte av grovfilter desto längre håller hepafiltret.

  • Grovfiltren på luftrenarna byts varje eller varannan dag för att säkerställa fräscha och fungerande filter i maskinen.
  • Hepafiltren skall inte rengöras utan när de är fulla behöver de bytas ut.

Moderna luftrenare är ofta utrustade med lampor som indikerar när det är dags att byta filter (när de är igensatta till 90 %) eller om något filter är trasigt.

Inbyggd mekanik för rensning av grovfilter

Det finns stoftavskiljare som är utrustade med s k jetpuls filterrensning. Genom att utföra denna filterrening ca 3-4 ggr/dag håller grovfiltret länge längre och risken att köra full grovfiltret så det går sönder och dammet går vidare till hepafiltret undviks.

Grovfiltren i våra stoftavskiljare är i polyestermaterial som kan skölja av med vatten. Vi rekommenderar därför att man har ett extrafilter. På så sätt kan man byta filtren med jämna mellanrum och skölja det som använts senast. (Pullman Ermator)

Länkar

Om HEPA-filter (Wikipedia)
Användarinfo – stoftavskiljare (PDF, Pullman Ermator)
Artiklar som berör om damm och luftrening (Håltagning.nu)