Ritningsexempel

Här visas exempel på konstruktionsritningar för ett ombyggnadsprojekt.  På ritningarna framgår var rivning och håltagning i befintlig stomme skall göras.

Klicka på bilderna för att öppna tydligare bild i nytt fönster!

Planritningar – Rivning och håltagning

Rit1 Rit2

Sektionsritning – Rivning och håltagning Rit3

Förklaringar avseende håltagning Rit4

Länkar

Fler exempel på byggnadsritningar (Byggipedia)

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone
Copyright © BFB 2019
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt av skolor och elever under utbildning. Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor