Problem med sågklingor?

Ur HiB-info :

  • vanliga problem som kan uppstå när man golv/väggsågar samt
  • tänkbara orsaker och lösningar till problemen,

Sågklingan har blivit skev

 • Valet av diamantsegment kan vara felaktigt, hårt material kräver mjukare segment.
 • Rotationshastigheten kan vara felaktig.
 • Sågklingan kan vara felaktigt påsatt.
 • Sågklingan kan ha blivit alldeles för varm pga. brist av kylvatten

Stambladet tunnas av precis under diamantsegmentet

Detta kan inträffa när man golvsågar och sågar ned för djupt; tex platta på mark med abrasivt material under. Stambladet slits
då under segmentet och kan bli förstörd på kort tid.

Diamantsegmentet förlorar släpp på ena sidan

Troligtvis har man haft ojämn vattenkylning på ena sidan av stambladet, kylningen av sågklingan utebliver.
Om vattenkylningen är korrekt kan orsaken vara att spindeln är utsliten.

Diamantsegmentet har sprickor i sig

 • Diamantsegmentet är för hårt för materialet och man bör välja ett mjukare diamantsegment.
 • Rotationshastigheten är för hög.

Diamantsegmenten blir runt på toppen

 • Sågklingan är ej anpassad för abrasivt material och således bör diamantsegmentet vara av en hårdare typ.
 • Vattenkylningen fungerar ej tillfredställande, detta inträffar oftast om man har centrumkylningen.
 • Rotationshastigheten kan vara för hög.
 • Om ovanstående ej instämmer så kan spindeln vara utsliten.

Diamantsegment ramlar av

 • Materialet man sågar i är ej fast utan är löst. Tex. Lös armering, som sliter bort segmentet.
 • Diamantsegmentet är för hårt, skär ej bra utan går varmt, så lödningen släpper. Välj ett mjukare diamantsegment.
 • Stambladet har blivit för varmt och lödningen släpper. För lite eller inget kylvatten.

Stambladet har sprickor i sig, orsakat av vibrationer och värme

 • Valet av diamantsegment kan vara felaktigt, man bör välja ett mjukare diamantsegment.
 • Skärhastigheten är för hög.
 • Stambladet har blivit för varmt pga. för låg vattenkylning.
 • Felaktig rotationshastighet.