Diamantverktygens historia

Betongborrning och sågning är en modern arbetsteknik med gamla förebilder.

Den engelske arkeologen Sir Flinders Petrie beskriver i sin bok från 1883 Pyramider och Tempel från Gizeh (Egypten) tiden 2500 år före Kristi födelse, borrhål och borrkärnor som borrats med hålborr i hård granit. Då hitintills inga verktyg har återfunnits kan man bara antaga vilka verktyg och slipmaterial som använts.

Sir Flinders Petrie antog att diamanter använts, men tvivel uppstår då diamanter inte förekommer i Egypten. Diskussioner pågår fortfarande hur hålet och borrkärnan kommit till

Tveklöst har slipmaterial använts vid borrningen, det visar spåren i borrhålet och på borrkärnan.

Det återkommande spårmönstret i borrkärnan resulterar likväl i slutsatsen att förebilder till moderna diamantborrmaskiner har använts.

  • Sir Flinders Petrie fann också sågsnitt på en granitsarkofag som utförts med hjälp av slipmedel.
  • På dioritvaser (svart granit) stora granitstatyer och obelisker (spjutformade pelare) i Gizeh finns graveringar och skrifttecken som egentligen bara kan utföras med diamantbesatta gravyrstift.

Diamantverktyg i den antika världen

I boken om profeten Jeremias 600 år före Kristi födelse har spetsar med diamant använts i de stenhårda griffeltavlorna.

Jerusalem

Det har också konstaterats, att när fenicerna byggde kung Salomons tempel i Jerusalem, hade inga hammarmejslar eller järnverktyg
använts. Stenarna i tempelmurarna är så glatta att inga spår finns av slag från andra verktyg.

Alla byggblock var för sig är så perfekta att inga hjälpmedel behövdes för att sammanfoga dem. Man kan väl anta att feniciska diamantverktyg har använts på detta bygge.

Det forna Grekland

Den grekiske filosofen Platon som levde 400 år före Kristi födelse omnämnde namnet Adamas, den oövervinnlige. Från namnet Adamas kom senare namnet diamant.

Indien

Från Indien med dess ofantliga rikedomar på diamantfälten berättas att 300 år före Kristi födelse användes diamanter för att gravera i järn.

Kina

Genom handelsförbindelser mellan Indien och Kina kom diamanter till Kina 200 år före Kristi födelse, där diamanten användes för att bearbeta den hårda Jadestenen.

Romarriket

Romarna använde också diamanten till stenbearbetning som beskrevs av den romerske skriftställaren Plininus år 77 före Kristi födelse som kallade diamanten för diamantmetall.

De romerska legionerna var utrustade med diamantmetallsågar i Odenwald (Tyskland), där man idag kan se ett granitblock med 3 raka 1 cm djupa sågsnitt.

Genom antikens undergång och romerska rikets fall, och i ett virrvarr av folkvandringar försvann hantverkarna och därmed även kunskap, hantverkskunnande och erfarenhet

Återupptäckten under senare medeltiden

Först i senare medeltid, genom återupptäckten av sjövägen till Indien, nya översättningar av Bibeln och grekisk- romerska historieskrivare blev bearbetning av diamant och bearbetning med diamant känt på nytt.

Men det dröjde in på mitten av 1700- talet innan det finns dokumentation på borrhål utförda på klipphyllor i Frankrike
som fylldes med krut för att spränga klippblocket.

De använde en järnstång som i änden var försedd med två rader diamanter vinkelräta mot varandra som ett vinkelkryss.

Artikelförfattare: A Ove Persson, Jerneviken Maskin.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone