Infästning av borrstativ

Handhållna kärnborrmaskiner monteras på borrpelare och användas tillsammans med övriga systemkomponenter t ex  för vattenuppsamling.

Fastsättning av borr

För att få en säker och stabil borrning bör borrstativ användas. Borrmotor eller halsfäste monteras på passande stativ.

Riktlinjer för fästmetod och max borrdiameter:
  • halsfäste Ø ≤  160mm
  • motorfäste Ø ≤ 400mm

Stativet måste i sin tur var ordentligt förankrat i vägg eller golv.

Infästningssystem för borrstativ

En borrpelarfoten används för att fästa och förankra borrpelaren i golv.

Pluggfot

Den vanligaste infästningsmetoden är pluggfot och förankringsskruvar.

  • Vid fastsättning i betong med expander användes i regel snabbgängsbult M 12 eller sexkant bult M 12.
  • Vid fastsättning i tegel med gummiexpander användes sexkant bult M 12. Utan gummiexpander gängstång M12.
Pluggfot
BILD: Säkerhetshandbok Kärnborrning (Tyrolit)

Vakuumfot

En vakuumfoten på underlaget och en vakuumpump skapar ett undertryck under foten. Vakuumfoten sugs då mot underlaget. Sugkraften beror på vakuumfotens storlek och  undertryckets storlek.

Vakumfot
BILD. Säkerhetshandbok Kärnborrning (Tyrolit)

Snabbspännpelare

Snabbspännpelaren används när inga skruvhål tillåts eller när underlaget inte lämpar sig för vakuuminfästning. Snabbspännpelaren kan även användas som komplement till vakuuminfästningar.

Snabbspämmpelare
BILD: Säkerhetshandbok Kärnborrning (Tyrolit)