Smått & gott

Ur ett gammalt nummer av HiB-Info kommer här lite kort information om väsentligheter som:

  • Personlig skyddsutrustning
  • Spruckna segment
  • Materialvikter
  • Entreprenadformer
  • Betong

Personlig skyddsutrustning

Håltagnings- och rivningsbranschen är en bransch som arbetar i en tuff miljö och att ta hänsyn till detta är av allas intresse. Därför är du som personal ute på fältet skyldig att använda den personliga skyddsutrustningen på rätt sätt och att vårda den väl.

Utrustningen kan bestå av: andningsskydd, ögonskydd, hörselskydd, skyddshjälm, skyddshandskar, skyddsskor, säkerhetsbälte med lina, knäskydd m.m.

Arbetsledningen ansvarar för att skyddsutrustning tillhandahålls.

Spruckna segment vid sågning

Att segmenten bryts itu och till hälften sitter kvar samt lämnar stambladet kan bero på två saker. Segmenten på stambladet kan vara för hård för materialet man sågar i varför man då bör välja en sågklinga med ett mjukare bindemedel. Det kan också vara så att man skär med för hög hastighet varför man då får minska matningshastigheten.

Vikter på olika material

Som håltagare eller rivare är det viktigt att man vet vilka vikter man har att göra med.

Om vi förutsätter att vi har 1 m³ (dvs. 1x1x1 m) material av något slag så har vi följande vikter att ta hänsyn till: betong 2400 kg/m³, tegel 1500 kg/m³ och lättbetong 600 kg/m³.

Olika entreprenadformer

Det finns olika entreprenadformer och vilken form man väljer som byggherre beror bl.a. på i vilken utsträckning byggherren själv kan svara för samordning av projektering och byggande.

Delad entreprenad innebär att byggherren gör direkt upphandling, förutom då med huvudentreprenören, med t.ex. VVS- och elföretag, som då blir sidoentreprenörer. Huvudentreprenören kan också ha underentreprenörer.

I en generalentreprenad ansvarar byggherren för projekteringen och byggherren upphandlar en huvudentreprenör, generalentreprenör.

Generalentreprenören upphandlar underentreprenörer, men det är generalentreprenören som har huvudansvaret gentemot byggherren.

Avslutningsvis finns det även totalentreprenad och då ansvarar huvudentreprenören eller totalentreprenören för såväl projektering som byggande.

Värt att veta om betong

Att betong kan spricka vet de flesta om, men varför den spricker har nog inte alla koll på.

  • En spricka kan uppstå när betongen krymper eller om den utsätts för temperaturförändringar.
  • Dessutom kan den spricka vid dynamisk last, vindlast och chocklaster.

En spricka som är ca. 0,3 mm anses vara ”sprucken betong”.

(HiB-info 2005-4)

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone