Hur fungerar sågklingor och borrkronor?

Till att börja med så är det diamanter som skär och som många säkert vet är diamant det hårdaste material som finns.

Om vi skall börja med sågklingorna så består de av:

  • ett härdat stålblad av hög kvalité även kallat stamblad
  • segmenten som sitter på stambladet.

Segmenten sitter upphöjda samt med jämna mellanrum och gör så för att få rätt kylning med hjälp av vatten eller luft.

Samtliga sågklingor är lasersvetsade vilket är en förutsättning om man skall såga torrt.

Alternativ till lasersvetsning är silverlödning, men detta gör att segmenten ej tål samma höga värme. Därför är det i princip enbart borrkronor som silverlödas.

På senare tid har även lasersvetsade borrkronor framtagits, men är i dagsläget ett mycket dyrt alternativ för kunden.

Segmentens uppbyggnad

Hur är då segmenten uppbyggda? Jo, man blandar olika diamantstorlekar i en metallblandning och denna blandning trycks sedan ihop under högt tryck och hög värme.

Segmenten görs alltid bredare (ca. 3,5-5,5 mm) än stambladet och detta för att segmenten skall få frigång från stambladet.

Om segmenten slits för mycket på bredden då kommer stambladet att ta emot och omöjliggör sågning.  Därför är det vanligt
att man tillverkar sandwichsegment dvs. segment med hårdare bindning på yttersidorna och mjukare bindning i mitten.

Metallblandningen har för uppgift att binda fast diamanterna i segmentet.

För att få en optimal verkan av segmentet väljer man att ha en hård bindning för mjukt material och en mjuk bindning för hårt material.

Tegel är mjukt och granit är hårt!

Materialet man sågar i har för uppgift att slita på bindningen så att den kan släppa fram nya diamanter vartefter diamanterna slits.

Ett abrasivt (slitande) material såsom tegel sliter mer på bindningen och kräver att man har en hårdare bindning som håller kvar diamanterna längre.

Granit är hårt och kräver en mjukare bindning som släpper diamanterna tidigare.

För 15-20 år sedan valde branschen att dela upp verktygen i olika färger för att underlätta valet av segment:

  • Gult var anpassat för hårt material (granit)
  • Rött för mjukt material (tegel)
  • Blått för normal sågning (betong)
  • Svart för extremt mjukt material (asfalt).

Viktigt med rätt val

Om verktygen inte skär med önskad hastighet eller slits för fort då har man med all säkerhet gjort ett felaktigt val av verktyg, t ex:

En svart klinga i granit skulle sluta med att sågen skulle stå och hoppa utan att såga samtidigt som en gul klinga i asfalt skulle slitas upp på två sekunder.

Rätt val av verktyg är a och o!
För att göra det ännu svårare är rätt mängd kylvatten också viktigt:

För mycket kylvatten gör att man forslar bort för mycket kaks (kylvatten blandat med frisågat material) som har för uppgift att slita på bindningen så att nya diamanter kommer fram.  I detta fall säger man att man glasar eller polerar verktyget.

Diamanterna blir runda och mister sina skärande egenskaper. Detta resulterar i att man får hjälpa verktyget att ta fram en ny omgång diamanter.

Lättast är då att använda en flex (en typ av slipmaskin med speciellt
framtagen skiva) och slipa bort ett tunt lager av bindning.

Använder man för lite kylvatten kan segmentet bli alldeles för varmt vilket gör att diamanterna brinner upp och mister då sina skärande egenskaper. Dessutom riskerar man att segmenten lossnar från
stambladet eller borrkronan.

Givetvis kan det också sluta med att kakset sätter igen såg/borrsnittet och gör att verktyget sätter sig i materialet.

Artikelförfattare: Patrik Sjögren (HiB-Info 2002-2)