Om upphovsrätten och internet

Innehållet på Håltagning.nu är liksom alla andra texter och bilder upphovskyddat enligt lag. Upphovsrätten syftar till att värna om den som lagt ner arbete på och utvecklat innehållet på webbplatsen.

Den som kopierar, plagierar och sprider upphovsskyddat material bidrar till att undergräva möjligheten för den som utvecklat materialet att få betalt för detta, fortsätta sitt arbete och att vidareutveckla underlag som andra sen kan ta del av.

För BFB och Håltagning.nu samt de som bidragit till innehållet är förutsättningarna detsamma.

  • Upphovsrätten skyddar individers och organisationers rättighet till sina egna verk och sin egen förvärvade KnowHow (kunskap baserad på utbildning och erferaenhet) samt dennes möjlighet att försörja sig på denna samt täcka de kostnader som denne haft för att utveckla sin kunskap.
  • Upphovsrätten innebär också att det inte är tillåtet att förändra eller vidareutveckla underlag som ägs av någon annan om det inte finns tillstånd för detta.
  • Upphovsrätten tillhör – om inget annat avtalats –  den ursprunglig ägaren till materialet även om detta omarbetats och vidraeutvecklats av någon annan.
  • I vissa fall överlåter man genom särskilt avtal sin upphovsrätt till någon annan men oftast är det nyttjanderättighet som överlåts och då under vissa premisser.

Ovanstående text är allmänt formulerad samt med tonvikt på det som är relvant för användning av denna webbplats. Texten är inte formulerad för att användas eller tolkas juridiskt utan enbart som vägledning vid använding av material hämtat från internet.

För exakt återgivning och tydligare tolkning av allt som står i lagen om upphovsrätt hönvisas till lagstiftningen.

Att hämta och använda inofrmation från internet

I varje enskilt fall är det webbplatsägaren och de som har upphovsrätt till innehållet på webbplatsen som bestämmer hur materialet får användas.

  • Innan du använder information som du hämtar från internet bör du kontrollera om informationen är aktuell och att den som driver webbplatsen verkar vara trovärdig att leverera just den typ av information du behöver, t ex om det är någon verksam i branschen.
  • Tänk på att även trovärdiga källor inte alltid har den senaste informationen. Du måste själv ta ansvar för att kontrollera t ex datum om det framgår.
  • Kontrollera alltid med myndigheter t ex Arbetsmiljöverket, vilket som är den senatse versionen av en lag eller föreskrift.
  • Om du behöver detaljerad information om användning av en viss maskin eller metod kan du ofta hitta detta – eller exmepel på detta via leverantörer och deras hemsidor.
  • Om det inte framgår på en webbplats du besöker att du får använda innehållet så kontakta dem först och fråga! Enligt lag är allt som någon skapat/utvecklat upphovsskyddat så länge inget annat framgår eller tydligt avtalats med den som skapat t ex en text.
Copyright © BFB 2021
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt inom utbildningsverksamhet relaterat till branschen för byggnadsberedning såsom håltagning, rivning och sanering.
Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor