Diamantens 4 C

Diamantens fyra C:n är första artikeln i en serie berättelser om diamanten och dess användningsområden.

diamantDe fyra C: na är ett regelverk som genomfördes i början av 1900-talet då det var viktigt för diamanthandeln att diamanten värderades lika av säljare och köpare.

Regelverket baserades på fyra kriterier som är lika aktuella än idag:

   • Carat
   • Color
   • Clarity
   • Cut

Carat/Vikt i carat

Vikten uttryckt i carat, ct, med två decimaler. Ex. 1,00 ct = 0,20 g

Color/Färg

Diamanten förekommer i många färger, från färglös till mycket intensivt färgad. En diamant som är absolut ren är också färglös och absorberar inget ljus från spektrums synliga del.

Förekomsten av kemiska orenheter, såsom kväve, har en betydelsefull inverkan på färgningen. En liten mängd kväve resulterar i en gulaktig färg och en större koncentrationen gör stenen grön eller grönsvart. De blå diamanternas färg beror på förekomsten av bor.

Det går att färga diamanter på artificiell väg genom bestrålning med radium. Behandlade diamanter får vanligen en grön ton och med ytterligare behandling gul eller brun ton. Tekniken kan fortfarande inte göra det omvända, det vill säga göra en färgad diamant färglös. De flesta laboratorier baserar färgbestämningen på GIA:s (Gemological Institute of America) bokstavsskala där varje färgintervall betecknas med VERSALER från D till Z.

Clarity/Klarhet

Spår av kristallisation kan vara önskvärt i ädelstenar då de utgör en garanti för äktheten. Mycket synliga inneslutningar i diamanten påverkar den slipade stenens klarhet och gör den mindre värdefull.

Diamantvärlden har enats om att lämna inneslutningar och andra oklarheter obeaktade så länge de inte upptäcks under 10 ggr:s förstoring och/ eller under gynnsamma ljusförhållanden.

En diamants klarhet betecknas med en huvudgrad och en undergrad. Bedömning görs med bl.a diamantlupp och avgörande vid bestämningen är synbarheten av både inre karaktäristiska (inneslutningar och andra oklarheter) och yttre karaktäristiska (repor och ytliga märken), vid granskning av kvalificerad observatör under gynnsamma ljusförhållanden.

Cut/Slipning

Slipningen och dess utförande anses vara en kvalitetsegenskap, medan färgen och klarheten är sällsynthetsfaktorer. En normalslipad diamant uppvisar ljuseffekternas skönhet i en tilltalande kombination. Ett tiotal till synes små detaljer i utförandet granskas regelmässigt i detalj, särskilt rondisten och området där omkring då det ofta har det största inflytandet på stenens skönhetsvärde.

 

Anna-Karin Persson (HiB-info 2004-2)