Att tänka på vid borrning

Det finns en hel del att tänka på när man utför borrning och utan att utge oss för att vara ”borrgurus” så har vi försökt att sätta ihop några punkter som är väl värda att tänka på.

Fördelar med borrning

I princip kan man forcera vilket material som helst utan att tänka på begränsningar såsom materialtjocklek. Man behöver ej ta hänsyn till att det finns armeringsjärn eller liknande i materialet.

Borrverktyget borrar i princip lika bra i tegel/betong/järn. Vibrationerna är i princip obefintliga och detta sparar både den som utför håltagningen samt materialet man utför håltagningen i.

Våt eller torrborrning

Vanligast är att man våtborrar och anledningen till detta är många.

Att torrborrning både är mer tidskrävande och har högre slitagekostnad är två faktorer som gör att man ofta väljer att våtborra.

Tillfälle där torrborrning är att föredra kan bero på:

  • Vilket material skall man borra i?
  • Hur djupt/tjockt är materialet?
  • Är miljön på arbetsplatsen extremt känslig (elcentraler o.dyl)?

Handhållet eller stativ

Oftast väljer man att använda stativ, men ibland underlättar det att borra utan stativ.

När det gäller dimensioner runt Ø60 mm så finns det utrustning som fungerar mycket tillfredställande. Dock kan man inte generellt säga att handhållet eller stativ är självklart vid vissa dimensioner.

Handhållet i tjocka betongväggar eller i extremt hårda material är förstås inte att föredra.

Det finns klara fördelar med att använda stativ:

  • Borrningen blir mer jämn och hålen blir rakare.
  • Med dagens fina stativ som finns på marknaden finns det i princip inga begränsningar på borrdimensionen.

Arbetssituationen får helt enkelt avgöra!

Maskinstyrka

Det finns en direkt koppling mellan nödvändig kraft och borrdimension för att få ett optimalt arbetande verktyg.

Ø10-75 mm upp till 1,5 kW (1-fas)

Ø50-200 mm 2,2 kW (1-fas)

Ø100-400 mm 4 kW (3-fas)

Ø400- mm 7,5 kW (hydraulik)

Rotationshastighet

För att få en optimal borrsjunkhastighet bör periferihastigheten ligga mellan 3-3,5 m/sek.

Genom att göra rätt motorval kan man nyttja nedanstående tabell.

Diameter mm Varv per minut (min – max)
10 4700 – 6700
25 1900 – 2600
50 950 – 1300
70 680 – 950
100 475 – 650
150 320 – 440
200 240 – 330
300 160 – 220
500 100 – 1300

Vattenflöde

Att ha ett korrekt vattenflöde är väldigt viktigt – om inte annat så för att slippa tömma våtsugen i tid och otid.

Om man använder för mycket vatten riskerar man att polera diamantsegmentet. Borret måste då bearbetas för att få fram nya diamanter.

Använder man för lite vatten riskerar man att diamantsegmentet blir överhettat och släpper i lödningen. Det innebär då att man helt enkelt riskerar att detta segment sitter  kvar i borrskäret och kan då få fler segment att slitas av.

Givetvis kan också för lite kylvatten resultera att borret helt enkelt fastnar i borrskäret.

Diameter mm Liter/min
10-32 2
36-52 2,5
56-82 3
86-127 3,5
152-200 4
200-250 5
300-500 6

Säkerhet

När man arbetar med håltagningsutrustning så gäller det att man är bekant med utrustningen.

  • Är maskinen hel och ren?
  • Är maskinen korrekt förankrad i väggen/ bjälklaget? ’
  • Finns det synliga kablar o.dyl i vägen som du riskerar att borra av?

När man t ex. borrar i HDF-bjälklag är det viktigt att man ej borrar av wiren som finns ingjuten i materialet vilket medför att man måste vara uppmärksam när man borrar i denna typ av material.

Artikelförfattare: Patrik  (HiB-Info 2001-4)
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone