Asbest

Asbest i byggmaterial förbjöds  i Sverige år 1976. Asbest kan dock  förekomma  i byggnader uppförda efter 1976.  Ett totalförbud mot asbestanvändning kom 1982.

Materialet asbest

Asbest har god hållfasthet och isoleringsförmåga.

 • Brandisolering och fasadmaterial var ett vanligt användningsområde.
 • Asbestfiber kan också förekomma som ”armering” i plaster, fox och fog.

Asbestfibern är farlig att andas in

Det är när asbetsfibrer frigörs de blir farliga att andas in. Speciellt besvärliga är asbest när det förekommer i pulverform. Abestfibrer som är fast bundna i ett material blir farligt först vid, t ex vid rivning eller håltagning. Då frigörs ofta betydande mängder asbetsfibrer och utgör stor hälsorisk både för yrkesarbetare och omgivning.

Asbest i byggnader

Asbest kan förekomma i både bostadshus, kontor och industribyggnader t ex:

 • rörisolering
 • värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar
 • ventilationstrummor och ventilationsaggregat
 • asbestcementskivor på fasader och balkonger, i väggar, soprum och bakom elskåp
 • fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar
 • gasspisar: strålskydd på skåpsidor mot spisen
 • plastmattor och golvplattor
 • kakelfix och fog
 • golvbeläggningar
 • mattlim
 • brandskyddskläddade stålstommar, undertak
 • ljudisolering eller ljuddämpning
 • värmeväxlare
 • pannor, turbiner, hetvattenrör
Källa: Arbetsmiljöverket

Identifiering av asbest

Riskbedömning och asbestinventering skall utföras innan arbetet påbörjas. Förekomst av asbest kan väsentlig påverka tidplan och kostnader för håltagningsuppdraget. Ofta utförs inventeringen därför  före upphandling.

Eftersom det är risk att både beställare och arbetsgivare missar eventuell asbestförekomst är det viktigt att även håltagningsarbetare känner till vilka riskmaterialen är. Detta för att kunna vara uppmärksam och inte riskera sin egen eller andras hälsa.

Vid misstänkt asbestförekomst skall skyddsombudet informeras.

Länkar

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone
Copyright © BFB 2019
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt av skolor och elever under utbildning. Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor