Utbildningsmaterial – Arbetsmiljö

Nedanstående utbildningsmaterial är framtaget i syfte att säkra kunskapen om arbetsmiljörutiner, risker och förebyggande åtgärder i samband med byggnadsberedning och arbeten på byggarbetsplatser.

Utbildningsmaterialet är ursprungligen framtaget av Riv- och saneringsentreprenörerna och SBUF Idag  förvaltas materialet branschföreningen BFB (Branschföreningen för Byggnadsberedning) som också har upphovsrätten.

Rättigheter att använda materialet

Det är fritt för utbildningsgivare, föreläsare och medlemsföretag att använda materialet i syfte att utbilda och höja säkerheten inom bl a håltagnings-, rivnings och saneringsverksamhet.

Rättigheterna omfattar användning enligt upplägg, bl a i kuser, föreläsning, och som dokumentation till kursdeltagare.

  • Filerna är i formaten PP, PDF respektive Word och får vid behov ändras för att anpassa enskilda kurser.
  • I övrigt får materialet dock inte publiceras eller på annat sätt mångfaldigas för att spridas vidare – varken i orginalform eller modifierad form. (Undantag: utskrift och utdelning av kursdokumentation till aktuella kursdeltagare)

BFB-anslutna företag får även användas utbildningsmaterialet nedan som underlag för intern information kring säkerhetsfrågor i arbetet.

Vid frågor om materialet och dess användning kontakta BFB: Kontakt BFB

Föreläsningsmaterial

Dokumentation – kursdeltagare

Lärarmaterial och handledning

Upplever du problem att öppna eller ladda ner någon av filerna ovan. Var vänlig meddela detta till Håltagning.nu: webadmin

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone
Copyright © BFB 2019
Detta material är utskrivet från Håltagning.nu och får användas - som utskrift - av BFBs medlemsföretag samt av skolor och elever under utbildning. Utskriften får inte spridas i digital form, publiceras eller säljas vidare.
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bild från Håltagning.nu men du kan skriva ut sidan för eget bruk eller till dina elever. Mer info: Om webbplatsen - Användarvillkor